Skytt:93-98


(Rubrik:)
Skiydz hära<dh>1        Siäygria sochn


Notarum explicatio                                        Vtsäde    Höö
                                                                       Tunner    Laß
Siäygria ähr    21 hemman
1    Arffwed Nillßon crono                    1
                        korn                 40 ßr
      Ränter       roog                 20 ßr
                        päninger           2:16
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          14 4/5             39 1/5
                        giärdit C          13 1/5
                            höö                                                     12

2    Hans Jbßon crono                        1/2
                        korn                 22 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                15 ßr
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           7 4/5              20 4/5
                        giärdit C           6 1/5
                            höö                                                      5

3    Anders Olufßon crono                1/2
                        korn                 22 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger           2:5
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           7 4/5             20 4/5
                        giärdit C           6 1/5
                            höö                                                      5

4    Måns Knutßon crono                    1
                        korn                 40 ßr
      Ränter       roog                 20 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger           2:16
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          11 4/5
      Vtßäde j    giärdit B          14 4/5             39 1/5
                        giärdit C          13 1/5
                            höö                                                     12

5    Pär Sambßingßon crono            1/2
                        korn                 22 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger           2:5
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           6 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             20 4/5
                        giärdit C           6 2/5
                            höö                                                      5

6    Nillz Olufßon crono                    1
                        korn                 40 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger           2:16
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B          14 4/5             39 1/5
                        giärdit C          13 1/5
                            höö                                                     12

7    Jöns Jönßon crono                    1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           6 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             20 4/5
                        giärdit C            6 2/5
                            höö                                                      5

8    Jöns Anderßon crono                1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           6 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             20 4/5
                        giärdit C            6 2/5
                            höö                                                      5

9    Tommes Dauidßon crono            1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

10  Pär Trulßon crono                    1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

11  ähr afhyst crono                        1
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 4/5             39 1/5
                        giärdit C          13 1/5
                            höö                                                      5

12  Jöns Bengtßon crono                1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

13  Oluff Hämmingßon crono          1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

14  Jäppe Jonßon crono                    1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

15  Lars Jbßon crono                    1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

16  Lars Nillßon crono                1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5


17  Jöns Christerßon crono            1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

18  Påffwel Nillßon crono            1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

19  ähr afhyst crono                        1/2
                        korn                 20 ßr
      Ränter       roog                 10 ßr
                        hafre                16 ßr
                        päninger            2:5

                        giärdit A           6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 4/5             21 1/5
                        giärdit C            6 3/5
                            höö                                                      5

20  Oluff Anderßon prästebonde crono    1
      Gifuer till prästen för landgillet
      af åkeren huar tijonde neek.
                        giärdit A          11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 4/5             39 1/5
                        giärdit C           13 1/5
                            höö                                                      12

21  Casten Matzßon crono                    1/8
      Gifuer till prästen för landgillit
      af åkeren huar tijonde neek.
                        giärdit A            1 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             1 4/5               4 4/5
                        giärdit C             1 2/5
                            höö                                                      1

Tredingz träde, mull, leher och
sandh jordh.

(Karttext:)
Tårff måße
Stagh wallz engh och staar måße
Skiön walz engh
Skiön walz engh
Skiön wallz engh


1 Texten delvis dold av ett veck.