Skytt:109-116b


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Wämmerlöff sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäd      Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Wämmelöff ähr            hemman
1    Påffwel Pärrßon crono                1
                        hafre                17 ßr
      Ränter       päninger           2:24
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 1/5              41 1/5
                        giärdit C          14 4/5
                            höö                                                      20

2    ähr afhyst crono                        1/4
                         roog                1 ßr
                        
korn                7 ßr
      Ränter        hafre                5 ßr
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           4 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 1/5              14 1/5
                        giärdit C            5 1/5
                            höö                                                       3

3    Hans Påfuelßon crono                1
                        korn                 24 ßr
      Ränter       päninger            3
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 1/5              29 4/5
                        giärdit C            9 4/5
                            höö                                                       6

4    Åke Päreßon caniche                  1
                         korn                16 ßr
                        
roog                 3 ßr
      Ränter        päninger            1
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 2/5              29 3/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                       6

5    Pär Bengtßon caniche                1/4
                         korn                 7 ßr
                        
roogh               1 ßr
      Ränter        hafre                1 ßr
                         päninger            :12
                         1 täije               1:16

                        giärdit A           4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 1/5              13 1/5
                        giärdit C            4 3/5
                            höö                                                       3

6    Jöns Jörenßon caniche                1
                         korn                20 ßr
      Ränter        päninger            2
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            9 4/5              29 1/5
                        giärdit C            9 1/5
                            höö                                                       6

7    Hindrich Jönßon caniche           1
                        
roogh                 3 ßr
      Ränter        korn                 17 ßr
                         päninger           :24
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5              30 2/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                       6

8    Anders Mårtenßon caniche        1
                         roog                  2 ßr
      Ränter        korn                 15 ßr
                         päninger           1:8
                        1 täije               1:16

                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 3/5              29 3/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                       6

9    Nillz Päerßon frälße                    1
                         korn               40 ßr
      Ränter        hafre               20 ßr
                        päninger            3

                        giärdit A          11 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 2/5                34
                        giärdit C           11 4/5
                            höö                                                       8

10  Lars Olufßon caniche                1/4
                         roogh               1 ßr
      Ränter        korn                 2 ßr
                         päninger           :9 1/2

                        giärdit A           4 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            4 1/5              13 3/5
                        giärdit C            4 4/5
                            höö                                                       2

11  Lars Pärßon caniche                    1
                         roog                  3 ßr
      Ränter        korn                 17 ßr
                         hafre                 5 ßr
                         päninger            5

                        giärdit A           14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            13 3/5                42
                        giärdit C           14 1/5
                            höö                                                       16

12   Jöns Anderßon caniche               1
                         roog                  3 ßr
      Ränter        korn                 17 ßr
                         hafre                 5
                         päninger           3
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           14 3/5
      Vtßäde j    giärdit B            12 1/5              41 3/5
                        giärdit C           14 4/5
                            höö                                                       16

13  Siune Nillßon crono                    1
      Ränter        korn                 18 ßr
                         hafre                20 ßr

                        giärdit A            9 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 1/5              28 3/5
                        giärdit C             9 4/5
                            höö                                                       6

14  Hans Anderßon caniche            1/2
                         roog                  2 ßr
      Ränter        korn                 15 ßr
                         päninger           1:8
                        1 täije               1:16

                        giärdit A            8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 4/5              25 2/5
                        giärdit C            8 4/5
                            höö                                                       4

15  Anders Månßon caniche             1
                         roog                  3 ßr
      Ränter        korn                 17 ßr
                         hafre                 5 ßr
                         päninger           3
                        1 täije               1:16

                        giärdit A           13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            12 1/5              38 1/5
                        giärdit C           12 1/5
                            höö                                                        8

16  Jöns Päreßon crono                    1
                         korn                30 ßr
      Ränter        päninger            3
                        1 täije               1:16

                        giärdit A          14 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 4/5              40 2/5
                        giärdit C           13 1/5
                            höö                                                       8

17  ähr affhyst caniche                    1/4
                         roog                  1 ßa
      Ränter        korn                  2 ßr

                        giärdit A            4 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             3 4/5              12 2/5
                        giärdit C            4 2/5
                            höö                                                       2

18  Hindrich Anderßon caniche            1
                         roog                  3 ßr
      Ränter        korn                 17 ßr
                         hafre                 5 ßr
                        1 täije                1:16

                        giärdit A           14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            13 1/5              41 3/5
                        giärdit C            14 1/5
                            höö                                                      16

19  Anders Hanßon caniche                1/2
                         roog                  3 ßr
      Ränter        korn                 15 ßr
                         hafre                 5 ßr
                         päninger           :24
                        1 täije               1:16

                        giärdit A            9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 1/5              28 3/5
                        giärdit C            9 3/5
                            höö                                                        6

Tredingz träde, mull, leher
och sandh jordh.


(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Tårff måße
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh