Skytt:105-108


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Hamberlöffz sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Östra Wärlinge ähr    12 hemman
1    Oluff Månßon crono                1
                        haffre                  18 ßr
      Ränter       päninger              3:8

                        giärdit A           10 4/5
      Vtsäde j     giärdit B           11 1/5        34 4/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     5

2    Pär Truelßon crono                    1
                        haffre                  18 ßr
      Ränter       päninger              3:8

                        giärdit A           10 4/5
      Vtsäde j     giärdit B           13 2/5        36 4/5
                        giärdit C           12 3/5
                            höö                                                     5

3    Jäppe Hanßon crono                   1
                        korn                    45 ß
                        haffre                  25 ßr
      Ränter       roog                    2 1/2 ß
                        päninger             1:26

                        giärdit A           10 3/5
      Vtsäde j     giärdit B           13 1/5        36 1/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                     5

4    Hans Christofferßon crono        1/2
                        haffre                  25 ßr
      Ränter       päninger              2:4

                        giärdit A             5 2/5
      Vtsäde j     giärdit B             5 4/5        16 2/5
                        giärdit C             5 1/5
                            höö                                                     3

5    Jönsz Nillßon crono                    1
                        haffre                  24 ßr
      Ränter       päninger              3:19

                        giärdit A             9 4/5
      Vtsäde j     giärdit B           10 4/5        30 4/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                     4

6    ähr een öde gårdh crono              1
                        korn                    60 ß
     Ränter        haffre                  24 ßr
                        päninger             2

                        giärdit A           12 1/5
      Vtsäde j     giärdit B           13 4/5        39 2/5
                        giärdit C           13 2/5
                            höö                                                     6

7    Nillsz Mårtenßon crone            1/4
                        korn                    15 ßr
     Ränter        haffre                  12 ßr
                        päninger              1:16

                        giärdit A            2 1/5
      Vtsäde j     giärdit B            2 4/5          7 3/5
                        giärdit C            2 3/5
                            höö                                                     2

8    Larsz Oluffßon frälße               1/16                
      Ränter        korn                    12 ßr

                        giärdit A             1 1/5
      Vtsäde j     giärdit B             1 2/5          3 3/5
                        giärdit C               1
                            höö                                                     1

9    Andersz Påffuelßon crono          1/2
                        korn                    23 ß
     Ränter        haffre                  9 ß
                        roog                    2 1/2 ßr

                        giärdit A             5 1/5
      Vtsäde j     giärdit B             5 4/5         15 4/5
                        giärdit C             4 4/5
                            höö                                                     3

10  Jönsz Nillßon crono                    1/2
                        korn                    15 ßr
     Ränter        haffre                  13 ßr
                        päninger             1:16

                        giärdit A             4 4/5
      Vtsäde j     giärdit B             5 4/5            15
                        giärdit C             4 3/5
                            höö                                                     2

11  Nillsz Anderßon crono             1/2
                        korn                    15 ßr
     Ränter        haffre                  12 ßr
                        päninger             1:16

                        giärdit A            4 1/5
      Vtsäde j     giärdit B            4 4/5         13 3/5
                        giärdit C            4 3/5
                            höö                                                     2

12  Jäppe Hålgerßon crono            1/2
                        korn                    15 ßr
     Ränter        haffre                  12 ßr
                        päninger             1:16

                        giärdit A            4 2/5
      Vtsäde j     giärdit B            4 3/5         13 2/5
                        giärdit C            4 2/5
                            höö                                                     2

Tredingz träde, mull och lehr
jordh.
Och finnes jnga andra lägen-
heeter till förbemälte by.

(Karttext:)
Willige ägor möta
Sköön wallz engh
Sköön wallz engh
Engh
Sköön wallz engh
Wästra Warlinge ägor.
Sköön wallz engh
Engh
Noor
Wäster
Öster
Söder
Scala ulnarum