Skytt:117-122


(Rubrik:)
Ski<ydz>1 häradh        Giylle sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Giylle ähr           12 hemman
1    Pastoris gårdh                            1
                        giärdit A          12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 3/5             37 3/5
                        giärdit C          12 1/5
                            höö                                                       6

2    Anders Jönßon crono                1
      Ränter        korn                 10 ßr
                         päninger            1:4

                        giärdit A          14 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 3/5              42 1/5
                        giärdit C           13 4/5
                            höö                                                       6

3    Hans Nillßon crono                    1
      Ränter        hafre                 20 ßr
                         päninger            2:24

                        giärdit A          13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 3/5              41 4/5
                        giärdit C           13 2/5
                            höö                                                       6

4    Jsack Jönßon crono                    1
      Ränter        korn                 10 ßr
                         päninger            1:4

                        giärdit A          14 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 3/5              41 1/5
                        giärdit C           13 1/5
                            höö                                                       6

5    Ährland Päerßon crono                1
      Ränter        korn                 10 ßr
                         päninger            1:4

                        giärdit A          14 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 1/5              42 2/5
                        giärdit C           13 2/5
                            höö                                                       6

6    Oluff Knutßon crono                    1
      Ränter        hafre                15 ßr
                         päninger            3:24

                        giärdit A          10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5              33 1/5
                        giärdit C           10 3/5
                            höö                                                       4

7    Grees Päreßon crono                    1
      Ränter        hafre                15 ßr
                         päninger            3:24

                        giärdit A            8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 4/5              25 1/5
                        giärdit C             8 3/5
                            höö                                                      3

8    Truls Olufßon crono                    1/2
      Ränter        korn                 26 ßr
                         päninger            2:12

                        giärdit A            4 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 3/5              13 4/5
                        giärdit C             4 4/5
                            höö                                                       2

9    Lars Jbßon crono                            1
      Ränter        korn                 10 ßr
                         päninger            1:4

                        giärdit A          12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 1/5              38 1/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                       6

10  Lars Päerßon frälße                    1/2
      Ränter        hafre                  6 ßr
                         päninger            1:19

                        giärdit A            7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 4/5              21 2/5
                        giärdit C             6 4/5
                            höö                                                       5

11  Lars Jören crono                        1
      Ränter        hafre                 20 ßr
                         päninger            3:24

                        giärdit A          13 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 1/5              41 1/5
                        giärdit C           13 2/5
                            höö                                                       6

12  Jöns Hanßon caniche                1/2
                         roog                  2 ßr
      Ränter        korn                  2 ßr
                         hafre                10 ßr
                         päninger            :15
                        1 täije                1:16

                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 3/5              19 3/5
                        giärdit C             6 1/5
                            höö                                                       2

Tredingz träde, mull och
leher jordh.


(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh

1 Texten delvis dold av ett veck.