Skytt:117-122b


(Baksida:)
120. 12<1>.1 122. 117.
1 Texten delvis dold.