Skytt:123-128


(Rubrik:)
Skiydz häradh       Giylle sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Fiällentzlööff ähr     13 hemman
1    Jäppe Pärßon crono                1
                        korn                  4 ßr
      Ränter       päninger            3:16
                        20 stycken ägh
                        1 höns

                        giärdit A           21 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           19 1/5             64 2/5
                        giärdit C           23 4/5
                            höö                                                     10

2    Christen Larßon caniche        1/2
                        hafre                 10 ßr
      Ränter       päninger            2

                        giärdit A             8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 3/5             26 3/5
                        giärdit C            10 1/5
                            höö                                                     4

3    Swen Jönßon crono                1
      Ränter       päninger            2:16

                        giärdit A              20
      Vtßäde j    giärdit B            20 1/5             63 3/5
                        giärdit C            24 2/5
                            höö                                                     8

4    Anders Pärßon crono            1/2
      Ränter       hafre                    5 ßr

                        giärdit A             8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 4/5              25 3/5
                        giärdit C             9 3/5
                            höö                                                     5

5    Anders Mårtenßon crono        1/2
                        korn                  46 ßr
      Ränter       päninger            4:4

                        giärdit A             9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             8 3/5              29 1/5
                        giärdit C           10 4/5
                            höö                                                     6

6    Oluff Knutßon crono            1/4
                        hafre                 10 ßr
      Ränter       päninger            1

                        giärdit A             5 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 4/5              16 1/5
                        giärdit C             6 1/5
                            höö                                                     4

7    Pär Jbßon frälße                    1/2
                        korn                  20 ßr
      Ränter       hafre                 10 ßr

                        giärdit A             5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             5 1/5              18 3/5
                        giärdit C             7 3/5
                            höö                                                     4

8    Lars Jönßon frälße                    1
      Ränter       päninger            2:8

                        giärdit A            16 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             15 3/5             50 3/5
                        giärdit C            18 1/5
                            höö                                                     6

9    ähr afhyst. brukas af prästen i Giylle crone  1/4
      Ränter     
                        giärdit A             5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B              4 4/5              16 2/5
                        giärdit C             6 4/5
                            höö                                                     4

10  Hans Olufßon frälße                1
                        korn                  30 ßr
      Ränter       hafre                 15 ßr
                        1 täije               1:16

                        giärdit A            18 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            20 2/5              59 2/5
                        giärdit C            20 4/5
                            höö                                                     20

11  ähr afhyst, brukas af numero 10 crono    1/4
                        korn                  2 ßr
      Ränter       päninger            :10
                        1 höns

                        giärdit A            5 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 4/5              16 4/5
                        giärdit C             6 4/5
                            höö                                                     3

12  Pär Christenßon crono                1
                        korn                  30 ßr
      Ränter       hafre                 30 ßr
 
                        giärdit A            18 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            17 1/5              56 3/5
                        giärdit C            20 3/5
                            höö                                                      6

13  Ährland Jbßon crono                1
                        koorn1              18 ßr
      Ränter       päninger            1:20

                        giärdit A           12 2/5
      Vtßäde j    giärdit B               12                36 2/5
                        giärdit C               12
                            höö                                                     8

Tredingz träde, mull, leher och
sand jordh.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wal<lz> engh såßom åhrli<en> hööstas till byen2
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Engh


1 Ändrat från hafre?
2 Texten delvis dold av ett veck.