Skytt:135-140


(Rubrik:)
Siydz häradh       Dallkiöpinge sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Dallkiöpingh ähr    12 hemmen
1    Swen Hanßon crono                1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A            10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B              9 1/5            28 2/5
                        giärdit C              8 2/5
                            höö                                                     3

2    Erich Hanßon crone                1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A              9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B              8 3/5            26 1/5
                        giärdit C              7 4/5
                            höö                                                     3

3    Pastores gårdh crono                1
      Ränter      
                        giärdit A            14 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             12 2/5            37 4/5
                        giärdit C             10 3/5
                            höö                                                     5

4    Mathis Larßon crono                1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A               10
      Vtßäde j    giärdit B              9 2/5                28
                        giärdit C              8 3/5
                            höö                                                     3

5    Swen Pärßon crono                1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A            10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B              9 3/5            28 1/5
                        giärdit C              8 2/5
                            höö                                                     3

6    ähr affhyst crono öde allz        1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A             9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B              8 2/5            25 4/5
                        giärdit C              7 2/5
                            höö                                                     3

7    ähr affhyst crono hemmen        1
      Brukas af pastore ibidem
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A              9 3/5
      Vtßäde j    giärdit B              8 2/5            25 3/5
                        giärdit C              7 3/5
                            höö                                                     3

8    Päer Nillßon crono                    1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A             8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B              8 1/5            24 2/5
                        giärdit C              7 2/5
                            höö                                                     3

9    Jönsz Larßon crono                    1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A             9 3/5
      Vtßäde j    giärdit B              8 1/5            25 2/5
                        giärdit C              7 3/5
                            höö                                                     3

10  Päer Hanßon crono                    1
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A             9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B              8 1/5              25
                        giärdit C              7 3/5
                            höö                                                     3

11  Jäppe Päerßon crono                1
                        korn                  30 ßr
      Ränter       haffre                 8 ßr
                        skatte päninger  2:16 

                        giärdit A            11 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             10 2/5               32
                        giärdit C              9 4/5
                            höö                                                     5

12  ähr [ähr] crono hemmen            1
      Noch aff pastore brukat
      pro anno 1653 och der
      egnom affhyst och
      öde wordit.
                        korn                  15 ßr
      Ränter       haffre                 4 ßr
                        skatte päninger  1:8 

                        giärdit A                9
      Vtßäde j    giärdit B              8 1/5            24 3/5
                        giärdit C              7 2/5
                            höö                                                     3

      Förbemälte gårdz grundh bru-
      kades aff förberörde
      pastore, åkeren allenast
      cronans befalningz-
      man Hindrich Mæyier
      oåhtsport och der
      jngen skatt affgifuit pro anno 1658

13  ähr een kiyrkie jordh, lyder
      till Skurarpa kiyrkia
      Ränter    päninger          20
      Vtsäde j giärdit C        1 1/10

14  ähr een kiyrkie jord till denne
      byes kiyrkia. Ränter päninger    8
      Vtsäde j giärdit C                      4/5

15  ähr een allmäningz åker  vtßäde    3/5

16  ähr een kiyrkie jordh, lyder
      till Gißlööffs kiyrkia
      Ränter    päninger          –
      Vtsäde j giärdit A        2 1/5

Tredingz träde, mull och
lehr jordh.

(Karttext:)
Almäningz betes mark
Skön walz engh
Stenigh hård wallz engh
Scala ulnarum