Skytt:150-153


(Rubrik:)
Skiydz häradh       Giszlöff sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Åkarph ähr         5 hemman
1    Hustru Mallena, Jörn Anckers
      j Malmö frjt i lifztidh crone    1
      Ränter        päninger            2:16

                        giärdit A           30 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            39 1/5          108 4/5
                        giärdit C            38 4/5
                            höö                                                       25

2    Jören Jönßon crono                1/2
      Ränter        päninger             :24

                        giärdit A             5 1/5
      Vtßäde j    giärdit B              5 2/5             16
                        giärdit C              5 2/5
                            höö                                                        4

3    Anders Anderßon crono         1/2
      Ränter        päninger             :24

                        giärdit A             5 1/5
      Vtßäde j    giärdit B              5 1/5         15 4/5
                        giärdit C              5 2/5
                            höö                                                        4

4    Pär Anderßon crono                1/2
      Ränter        päninger             :24

                        giärdit A             5 1/5
      Vtßäde j    giärdit B              4 4/5          15 3/5
                        giärdit C              5 3/5
                            höö                                                        4

5    Jäppe Larßon crono                1/2
      Ränter        päninger             :24

                        giärdit A             5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B              5 2/5          16 3/5
                        giärdit C              5 3/5
                            höö                                                        6

Tredingz träde, mull och
leher jordh.


(Karttext:)
Hård wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh