Skytt:154-157


(Rubrik:)
Skiydz häradh       Böszarpa sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laß
Böszarph ähr            hemman
1    Pastoris gårdh                        1
                        giärdit A          18 tunner
      Vtßäde j    giärdit B           18 4/5                55
                        giärdit C           18 1/5
                            höö                                                       12

2    Anders Larßon crono            1
                         korn                40 ßr
      Ränter        1 täije              1:16

                        giärdit A           13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            11 1/5             37 4/5
                        giärdit C            12 4/5
                            höö                                                         7

3    Oluff Jönßon caniche            1
      Ränter       päninger            4

                        giärdit A           10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            10 1/5             31 1/5
                        giärdit C            10 4/5
                            höö                                                         4

4    Åke Jönßon caniche                1
      Ränter       päninger            1:16

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            11 1/5             35 3/5
                        giärdit C            11 3/5
                            höö                                                         7

5    Mårten Klämmitßon caniche    1
      Ränter       päninger            3:30

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            11 1/5             35 3/5
                        giärdit C            11 3/5
                            höö                                                         7

6    Oluff Anderßon caniche            1/2
      Ränter       päninger            3

                        giärdit A             9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B              9 1/5             28 2/5
                        giärdit C              9 2/5
                            höö                                                         2

7    Pär Ährlandßon crono                1/2
      Ränter       hafre                15 ßr
                        päninger            1:4

                        giärdit A             8 1/5
      Vtßäde j    giärdit B              7 4/5             24 1/5
                        giärdit C              8 1/5
                            höö                                                         3

8    ähr diägna jordh crono                1/16
                        giärdit A               1
      Vtßäde j    giärdit B                1                     3
                        giärdit C                1
                            höö                                                         –

9    Jöns Nillßon caniche                    1
      Ränter       päninger            1:3

                        giärdit A           12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            11 1/5             33 4/5
                        giärdit C            10 2/5
                            höö                                                         7

10  Måns Jönßon crono                    1
      Ränter       hafre                20 ßr
                        päninger            :24

                        giärdit A            12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             10 1/5            33 1/5
                        giärdit C             10 4/5
                            höö                                                         5

Till förbemältte by ähr tredingz
träde, mull och leher
jordh.


(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh