Skytt:162-165


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Böszarpa sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Wästra Wijerstad ähr 11 hemman
1    Jöns Hanßon crono                    1
                        korn                    2 ßr
                        hafre                   2 ßr
      Ränter       päninger             2:20
                        1 hööns
                        20 stycken ägh

                        giärdit A           11 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           10 1/5         32 3/5
                        giärdit C           11 1/5
                            höö                                                     5

2    Nillz Jbßon frälße                        1
      Ränter       päninger             2:6

                        giärdit A           13 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 2/5         37 4/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     6

3    Nillz Bärtilßon frälße                    1
                        korn                    40 ßr
      Ränter       hafre                    5 ßr
                        päninger               3
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A           13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 1/5         38 4/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     6

4    Klämmit Hanßon frälße                1
                        korn                    24 ßr
      Ränter       hafre                    5 ßr
                        päninger              2:26

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 1/5         38 2/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                     6

5    Ährland Hanßon frälße                    1
                        korn                    40 ßr
      Ränter       hafre                    5 ßr
                        päninger              2:20

                        giärdit A           12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 1/5         38 1/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     6

6    Jäppe Päreßon, donerat Jahan Giyldenkrans  1/2
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            7 1/5          19 4/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                     3

7    Pär Jönßon frälße                                1
                        korn                    40 ßr
      Ränter       hafre                    5 ßr
                        päninger               2
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            11 4/5         37 2/5
                        giärdit C            12 4/5
                            höö                                                    6

8    Eskield Larßon crono                        1
                        hafre                  10 ßr
      Ränter       päninger              :24
                        till Hyby kiyrka päninger :18

                        giärdit A           12 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           12 4/5          38 1/5
                        giärdit C           13 1/5
                            höö                                                     6

9    Jacob Jörenßon frälße                        1
                        korn                    40 ßr
      Ränter       hafre                    5 ßr
                        päninger               3
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            12 3/5         38 3/5
                        giärdit C            13 1/5
                            höö                                                    6

10  Lars Anderßon, donerat Jahan Giyldenkrans  1
      Ränter       päninger             1:10

                        giärdit A           10 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5          34 4/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                     5

11  Pär Anderßon caniche                    1
                        korn                    40 ßr
      Ränter       hafre                    10 ßr
                        päninger               2
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            11 4/5         37 4/5
                        giärdit C            13 1/5
                            höö                                                    6

Tredingz träde, mull och leher
jordh.
Giärzle och brännemark vthi krafftz
mark nötorfftigt.
Mulebete godt.
Jttem gifues af förbemälte by till Hagelöße
Hooff gård huardt tredie åhr för
mulebete vthi des wång nembligen
        hafer                    13 tunner

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh