Skytt:166-171


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Böszarpa sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Lilla Markija ähr    8 hemman
1    Oluff Anderßon crono            1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 4/5         33 4/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                     6

2    Pär Larßon crono                    1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 2/5         33 1/5
                        giärdit C           11 1/5
                            höö                                                     6

3    Matz Olufßon crono                1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 2/5         33 2/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                     6

4    Lars Olufßon crono                1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5         33 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                     6

5    Lars Olufßon crono                  1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5         33 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                     6

6    Oluff Magrißon crono                1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5         33 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                     6

7    Lars Jönßon crono                        1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5         33 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                     6

8    Matz Larßon crono                        1
      Ränter       päninger              2:6

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 3/5         33 3/5
                        giärdit C           11 3/5
                            höö                                                     6

Tredingz träde, mull, leher
och sandh jordh.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh