Skytt:172-175


(Rubrik:)
Skiydz häradh       Anneszlöff sochn


Notarum explicatio                                        Vtsäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Wglearp ähr        6 hemman
<1>1 Jacob Kåolßon crono            1
         Ränter        päninger            22 1/2

                          giärdit A            12 2/5
         Vtsäde j    giärdit B             9 3/5          32 2/5
                          giärdit C            10 2/5
                            höö                                                        32

2    ähr affhyst crono                    1/2
      Ränter      päninger            22 1/2

                       giärdit A             6 1/5
      Vtsäde j    giärdit B             4 4/5           16 4/5
                       giärdit C             5 4/5
                            höö                                                         5

3    Jacob Mårtenßon crono            1
      Ränter      päninger            22 1/2

                       giärdit A             8 4/5
      Vtsäde j    giärdit B             6 4/5               23
                       giärdit C             7 2/5
                            höö                                                         12

4    Påffwell Anderßon crono        1
      Ränter      päninger            22 1/2

                       giärdit A             7 4/5
      Vtsäde j    giärdit B             6 4/5           21 4/5
                       giärdit C             7 1/5
                            höö                                                         10

5    Jöns Päerßon crono                1
      Ränter      päninger            22 1/2

                       giärdit A             8 4/5
      Vtsäde j    giärdit B             7 1/5           23 4/5
                       giärdit C             7 4/5
                            höö                                                         10

6    Nillz Päerßon crono            1
      Ränter      päninger            22 1/2

                       giärdit A             9 2/5
      Vtsäde j    giärdit B             8 1/5           26 2/5
                       giärdit C             8 4/5
                            höö                                                         16

Har för vthan des införde land-
gillis päninger aff byen, till
samman vthgåår åhrligen
Smör            8 ??
1 koo a         9

Tredingz träde, mull och lehr
jordh
Ållen skooug nötorfftig
Brännemark godher
Mulebete godt.

(Karttext:)
Betes marck medh eek och haßle skough
Skiön wallz engh
Betes marck medh eek och haßle busker
Domma ägor möta
Sanck stagh walz engh
Book, eek och haszle skoogh. Byens mulebete1 Oläsligt på grund av skada på pappret.