Skytt:172-175b

(Baksida:)
175. 172.
Öfver Uglarps by uprättad åhr 1661 af landtm<ätare> Nils Erickson Njurés1

1 Skrivet av senare hand.