Skytt:176-179


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Wästra Ahelstad sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Wästra Ahelstad ähr        hemman
1    Lars Anderßon crono                1
                        hafre                 10 ßr
      Ränter       till kiyrkan        :24

                        giärdit A             9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B              9 1/5            29 4/5
                        giärdit C            10 4/5
                            höö                                                      8

2    Erich Olufßon crono                 1
                        korn                 6 ßr
      Ränter       hafre                6 ßr
                        päninger          3
                        1 täije              1:16

                        giärdit A            9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 2/5            29 2/5
                        giärdit C           10 4/5
                            höö                                                     8

3    Siune Nilßon crono                    1
                        korn                 6 ßr
      Ränter       hafre                6 ßr
                        päninger          3
                        1 täije              1:16

                        giärdit A            9 2/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 3/5            29 1/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                     6

4    Anders Päerßon crono                1
                        korn                 2 ßr
      Ränter       päninger          2:16
 
                        giärdit A            8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 1/5            28 1/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                     6

5    Pastoris gårdh                            1
                        giärdit A           12 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            12 1/5            39 4/5
                        giärdit C            14 4/5
                            höö                                                     20

6    Nillz Klämmitßon frälße            1
                        korn                 26 ßr
      Ränter       hafre                20 ßr
                        päninger          3

                        giärdit A            9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B               8                  26 3/5
                        giärdit C            9 2/5
                            höö                                                     6

7    Swen Hanßon caniche                1
                        roog                 2 ßr
                        korn                 3 ßr
      Ränter       hafre                7 ßr
                        päninger          2
                        1 täije              1:16

                        giärdit A            8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 1/5              27 4/5
                        giärdit C             9 4/5
                            höö                                                      6

8    ähr afhyst, brukas af numero 5 crono    1/2
      Ränter       hafre                6 ßr

                        giärdit A            4 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 3/5              14 4/5
                        giärdit C             5 2/5
                            höö                                                      4

9    Lars Nillßon crono                        1
      Ränter       päninger          2:8

                        giärdit A            7 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 4/5                24
                        giärdit C             8 3/5
                            höö                                                      5

10  Hans Grrieherßon crono                    1
                        korn                 6 ßr
      Ränter       hafre                6 ßr
                        päninger          3
                        1 täije              1:16

                        giärdit A            10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B              9 4/5             31 1/5
                        giärdit C            11 1/5
                            höö                                                      8

11  Nillz Jnguarßon crono                1/2
      Ränter       hafre                12 ßr
                        päninger          1:24

                        giärdit A            4 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             4 4/5              14 1/5
                        giärdit C             5 1/5
                            höö                                                     3

12  Anders Olufßon frälße                1
                        korn                 30 ßr
      Ränter       hafre                20 ßr
                        päninger          2:16

                        giärdit A            9 1/5
      Vtßäde j    giärdit B             9 3/5             29 1/5
                        giärdit C           10 2/5
                            höö                                                     6

Tredingz träde, mull och leher
jordh.
Skoog till giärzle och brän-
nemark nötorfftigh.


(Karttext:)
Betes mark
Betes marck
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh