Skytt:176-179b

(Baksida:)
1<...>1 179. 176.1 Sista siffrorna dolda av en flik.