Skytt:184-189


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Slogarpa sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Stora Slogarph medh Lilla
Slogarph ähr        13 hemman
1    Anders Anderßon crono        1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A           14 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 4/5         41 1/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     8

2    Jäppe Jönßon crono                1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A           14 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 4/5         41 1/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     8

3    Anders Jönßon crono            1
                        hafre                   30 ßr
      Ränter       päninger              3:24

                        giärdit A           14 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 1/5         42 3/5
                        giärdit C           13 3/5
                            höö                                                     16

4    Samuel Jönßon crono            1/2
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A             7 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 4/5          21 1/5
                        giärdit C             6 3/5
                            höö                                                     3

5    Hans Päerßon crono                1
                        hafre                   12 ßr
      Ränter       päninger              3:8

                        giärdit A           13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           13 1/5          39 4/5
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     4

6    Pastors gårdh                            1
                        giärdit A           15 3/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 1/5         44 1/5
                        giärdit C           14 2/5
                            höö                                                     12

    Jttem en öde grundh crono        1/2
    Åhrlig räntan, af hans exlentz till
    pastorem benådigat
                        giärdit A             5 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             5 2/5          15 4/5
                        giärdit C             4 4/5
                            höö                                                     3

7    Jöns Anderßon crono                1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A           11 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           11 1/5          33 1/5
                        giärdit C           10 3/5
                            höö                                                     5

8    Anders Ährlandßon crono            1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A             6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             8 1/5           21 3/5
                        giärdit C             6 3/5
                            höö                                                     4

9    Hans Sörenßon crono                1
                        hafre                   10 ßr
      Ränter       päninger              1:4

                        giärdit A             8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             8 4/5           25 1/5
                        giärdit C             7 3/5
                            höö                                                     4

10  Tommas Jbßon crono                1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A             9 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            10 1/5           31 2/5
                        giärdit C            11 2/5
                            höö                                                     4

11  Jöns Claußon crono                    1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A           10 1/5
      Vtßäde j    giärdit B            11 2/5           32 1/5
                        giärdit C            10 3/5
                            höö                                                     4

<12> Arffwed Trulßon crono                1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A           10 2/5
      Vtßäde j    giärdit B            10 1/5           30
                        giärdit C             9 2/5
                            höö                                                     4

13  Jäppe Jönßon afhyst crono                1
                        hafre                   8 ßr
      Ränter       päninger              2

                        giärdit A             8 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             8 3/5           25 1/5
                        giärdit C             7 4/5
                            höö                                                     4

14  ähr een kiyrkie jordh lyder till
      Gräffuigie kiyrkia.
      Ränter       päninger              :2

      Vtsäde j     giärdit A          2 4/5 tunner   2 4/5
                            höö                                                     16

15  Lilla Slogarph crono                        1
                        hafre                   14 ßr
      Ränter       päninger              2:20

                        giärdit A           30 4/5
      Vtßäde j    giärdit B            23 3/5           81 1/5
                        giärdit C            26 4/5
                            höö                                                      6

Tredingz trede, mull och lehr
jordh
Wäderquarnen lyder till
numero 3, och ähr kiöpt ifrån
kiyrkian för 50 åhr sedhan
Sedhan nu hans arff och egit.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Hård wallz engh
Skiön wallz engh.