Skytt:194-199


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Lilla Slogarpa sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Willige ähr     10 hemman
1    Jöns Mårtenßon crono            1 1/2
                        korn                    15 ßr
      Ränter       hafre                    20 ßr
                        päninger               :24

                        giärdit A           15 1/5
      Vtßäde j    giärdit B           15               45 3/5
                        giärdit C           15 2/5
                            höö                                                     8

2    Hans Anderßon frälße                1
                        korn                    30 ßr
      Ränter       hafre                    15 ßr
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A            7 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 2/5          22 4/5
                        giärdit C            7 4/5
                            höö                                                     5

3    Anders Pärßon frälße                1/2
                        korn                    20 ßr
      Ränter       hafre                   10 ßr
                        päninger              2:16

                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             5 3/5           17 1/5
                        giärdit C            5 4/5
                            höö                                                     2

4    Jöns Trulßon frälße                    1
                        korn                    60 ßr
      Ränter       hafre                   20 ßr
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A           16
      Vtßäde j    giärdit B           15 3/5          46 4/5
                        giärdit C           15 1/5
                            höö                                                     6

5    Anders Månßon crono                1/2
                        korn                    20 ßr
      Ränter       hafre                    10 ßr

                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 1/5          21 2/5
                        giärdit C            7 2/5
                            höö                                                     4

6    Anders Mårtenßon crono            1 1/4
                        hafre                    38 ßr
      Ränter       päninger               4
                        2 täijer                  3

                        giärdit A           13 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           14 3/5         42 4/5
                        giärdit C           14 2/5
                            höö                                                     6

7    Lars Pärßon crono                        1/2
                        hafre                    16 ßr
      Ränter       päninger               1:24
                        1 täije                   1:16

                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 1/5         21 3/5
                        giärdit C             7 3/5
                            höö                                                     4

8    Eskiäld Pärßon crono                    1/2
                        hafre                    16 ßr
      Ränter       päninger               1:24
                        1 täije                   1:16

                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 2/5         21 4/5
                        giärdit C             7 3/5
                            höö                                                     4

9    Knut Jbßon crono                        1/2
                        hafre                    16 ßr
      Ränter       päninger               1:24
                        1 täije                   1:16

                        giärdit A            6 3/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 4/5         21 1/5
                        giärdit C             7 4/5
                            höö                                                     4

10  Josäph Pärßon crono                    1/2
      Ränter       korn                      20 ßr

                        giärdit A            6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             7 3/5         22 1/5
                        giärdit C             7 4/5
                            höö                                                     4

Tredingz träde, mull och lehr jordh.
Och finnes jnga andra lägenheeter
till för bemälte by.

(Karttext:)
Måsigh maa engh
Hård wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Skiön wallz engh
Maa engh
Skiön walz engh
Skiön wallz engh