Skytt:200-205


(Rubrik:)
Skiydz häradh        Fuglige sochn


Notarum explicatio                                    Vtßäde    Höö
                                                                   Tunner    Laaß
Fuglige ähr    19 hemman
1    Larsz Jönß crono                –
                        korn                    3 ßr
      Ränter       hafre                   5 ßr
                        päninger              2:16
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A           10 1/5
      Vtsäde j     giärdit B             9 2/5         29 4/5
                        giärdit C           10 1/5
                            höö                                                     4

2    Hans Påfuelßon crono            –
                        korn                    3 ßr
      Ränter       hafre                   10 ßr
                        päninger              2:16
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A             9 4/5
      Vtsäde j     giärdit B             9 4/5         29 1/5
                        giärdit C             9 3/5
                            höö                                                     4

3    Pär Anderßon crono                –
      Ränter    till kiyrkian päninger     :12

                        giärdit A             4 1/5
      Vtsäde j     giärdit B             4               12 3/5
                        giärdit C             4 2/5
                            höö                                                     2

4    Jäppe Päerßon crono                –
                        hafre                   20 ßr
      Ränter       päninger              3
                        2 täijer                3

                        giärdit A           12 4/5
      Vtsäde j     giärdit B           12 2/5         38
                        giärdit C           12 4/5
                            höö                                                     5

5    Swen Ährlandßon crono          –
                        hafre                   18 ßr
      Ränter       päninger              4:16

                        giärdit A             9 4/5
      Vtsade j     giärdit B             9 3/5         29 1/5
                        giärdit C             9 4/5
                            höö                                                     4

6    Pär Jönßon crono                    –
                        korn                    50 ßr
      Ränter       hafre                   15 ßr
                        päninger              :28

                        giärdit A             9 4/5
      Vtsäde j     giärdit B            10 1/5         30 1/5
                        giärdit C            10 1/5
                            höö                                                     4

7    Jäppe Jönßon crono                –
                        korn                    50 ßr
      Ränter       hafre                   15 ßr
                        päninger              :28

                        giärdit A             9 4/5
      Vtsäde j     giärdit B            10 1/5         30 1/5
                        giärdit C            10 1/5
                            höö                                                     4

Fordom till hopa
lagdt en säthe
gårdh och sedan
delter i tuänne
parter såsom beräß1

8    Måns Anderßon frälße till Klögerup    3/4
                        korn                    20 ßr
      Ränter       päninger              :12

                        giärdit A            11 4/5
      Vtsäde j     giärdit B            12 4/5         37 1/5
                        giärdit C            12 3/5
                            höö                                                     3

9    Jäppe Manßon caniche                1
                        korn                    53 ß
                        hafre                   10 ß
      Ränter       1 täije                  1:16
                        1 laaß weedh        1

                        giärdit A           12 4/5
      Vtsäde j     giärdit B           13 1/5         38 2/5
                        giärdit C           12 2/5
                            höö                                                     5

10  Nillz Månßon frälße till Månstårp
                        korn                    30 ß
      Räter         päninger             10:24

                        giärdit A             9 4/5
      Vtsäde j     giärdit B             9 4/5         28 3/5
                        giärdit C             9 3/5
                            höö                                                     3

11  Pär Jönßon prästebonde crono        1
                        hafre                   20 ß
      Ränter       päninger              1:28

                        giärdit A            12 1/5
      Vtsade j     giärdit B            12 2/5         36 1/5
                        giärdit C            11 4/5
                            höö                                                     5

12  Truge Månßon crono                    –
                        hafre                   15 ß
      Ränter       päninger              2:16
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A             8 4/5
      Vtsade j     giärdit B             9 1/5         29 1/5
                        giärdit C             8 1/5
                            höö                                                     3

13  Christen Nillßon frälße till Månsttårp    –
                        korn                    20 ß
      Ränter       päninger              12
                        1 täije                  1:16

                        giärdit A            10 1/5
      Vtsade j     giärdit B             9 4/5          30 2/5
                        giärdit C            10 2/5
                            höö                                                     5

14  Christoffer Anderßon crono                –
      Ränter       päninger              2:8

                        giärdit A             8 2/5
      Vtsade j     giärdit B             8 4/5         26 2/5
                        giärdit C             9 1/5
                            höö                                                     3

15    Larsz Olufßon caniche                1/2
                        korn                   40 ßr
      Ränter       hafre                   10 ßr
                        päninger              1:16

                        giärdit A             9 3/5
      Vtsäde j     giärdit B             9 1/5         27 3/5
                        giärdit C             8 4/5
                            höö                                                     3

16  Hans Olufßon caniche                    –
                        hafre                   15 ßr
      Ränter       päninger              3

                        giärdit A             8 1/5
      Vtsade j     giärdit B             8                23 3/5
                        giärdit C             7 2/5
                            höö                                                     2

17  Matz Trulßon caniche                    1/4
                        korn                   30 ßr
      Ränter       hafre                   10 ßr
                        päninger              :24

                        giärdit A             5 1/5
      Vtsäde j     giärdit B             5 2/5          16 1/5
                        giärdit C             5 3/5
                            höö                                                     1

18  Oluff Månßon frälße till Månstårp            1/2
                        korn                    20 ßr
      Ränter       päninger              7:16

                        giärdit A             8 1/5
      Vtsäde j     giärdit B             8                 24 3/5
                        giärdit C             8 2/5
                            höö                                                     2

19  Oluff Christofferßon crono                1/4
      Ränter       päninger             2:14

                        giärdit A             4 4/5
      Vtsäde j     giärdit B             4 3/5            13 4/5
                        giärdit C             4 2/5
                            höö                                                     2

20  ähr wäderquarnan, lyder till
      kiyrkian
      Ränter miöll            80 ßr

Tredingz träde, mull och lehr
jordh.
Och fins jnga andra lägen-
heeter till förbemälte by.

(Karttext:)
Skiön wallz engh
Sanck hård wallz engh


1 Denna kommentar är skriven till höger om notarum explicatio och avser nummer 6 och nummer 7.