Skytt:200-205b

(Baksida:)
203. 2<...>1 205. 200.


1 Sista siffrorna dolda under en flik.