Skytt:206-208


(Rubrik:)
Skiydz häradh       Fuglige sochn


Notarum explicatio                                        Vtßäde    Höö
                                                                       Tunner    Laaß
Skiällarph ähr         5 hemman
1    Matz Månßon crono            1 1/4
                         korn                47 ßr
      Ränter        hafre                35 ßr
                         päninger            4
                         2 täijer               3

                        giärdit A          22 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           24 1/5             66 3/5
                        giärdit C           19 3/5
                            höö                                                       10

2    Pär Anderßon crono            1 1/4
                         korn                26 ßr
      Ränter        hafre                28 ßr
                         päninger           1:8
                         1 1/2 täije         2:8

                        giärdit A          21 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           22 1/5             62 4/5
                        giärdit C           18 4/5
                            höö                                                        8

3    Hans Jönßon crono                1/4
                         korn                10 ßr
      Ränter        hafre                15 ßr
                         päninger           1:8
                         1/2 täije            :24

                        giärdit A            5 4/5
      Vtßäde j    giärdit B             6 2/5             17 2/5
                        giärdit C             5 1/5
                            höö                                                        2

4    Jäppe Nillßon crono            1 1/4
                         korn                44 ßr
      Ränter        hafre                41 ßr
                         päninger           3:16
                         1 1/2 täijer        2:8

                        giärdit A          19 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           20 4/5             60 1/5
                        giärdit C           19 3/5
                            höö                                                        6

Tredingz träde, mull och leher
jordh.


(Karttext:)
Skiön wallz engh såsom åhrligen ähr vthi bruk.
Skiön wallz engh