Skytt:206-208b


(Baksida:)
2<...>.1 206.
1 Texten delvis dold.