Smedby:42

(Rubrik:) Åker skipzlagh.
         
Notarum Explicatio

A.      Wästenbärgh frälsetårp,
          nyligen bygt på en vthiordh,
          och råder i alle ägor en tridiepart
          här i Wästenbärgh.
B.      Såer fördenskuld åhrligen              3 tunnor
C.      Engh till höö                             14 laß
D.      Platz som doger nygiöra till
          åker.
         
Notarum Explicatio

E.      Tällemora frälsehemman ½,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
F.      Vthsäde hwart åhr          1 ½ tunna
G.      Engh till höö                    15 laß
          Råder intet att fiska i Saltsiön,
          vthan the andre hemmanens
          prvilegio.