Smedby:10

(Rubrik:) Åker skipzlagh
         
Notarum Explicatio

A.      Sockerby frälsehemman 3.
          Wästergården frälsehemman 1 är 6 öresland, 1 örtugland[1],
          hans exellentz rijkz dråtzens högwäl-
          borne herr Gabriel Oxenstiärna Gu-
          staffsons.
B.      Vthsäde i norregärdet till bemälte hemman 4 ¾ tunna
C.      J södergärdett                                                  5 ¾ tunna
D.      Engh till höö                                                40 laß
          Till bemälte Sockerby är hwarken skogh,
          vthmark heller fiske.


(Karttext:)

På dhetta rumm är Qwißlinge eng belägen
På dhenne sijdan är Smedeby gärde belägitt.
På denne sijdan taga Hacksta ägor wedh.


[1] ortugland ms