Smedby:11

(Rubrik:) Åker sochn
         
Notarum Explicatio

A.      Röllingeby frälsehemman 3 lijka stora,
          hans exellentz rijkz dråtzens[1],
          högwälborne herr Gabriel Oxenstiär-
          na Gustaffsons.
B.      Vthsäde i norregärdett till
          hwart heman                                      5 tunnor
C.      J södergärdet till hwart hemman        6 ½ tunna
          J både gärdett är stark lerjordh.
D.      Engh till hwart heman, höö             30 laß
          Dhenne by haffwer ingen skogh
          heller vthmark, vthan är mästedels
          innestängd, eij heller fiske.


(Karttext:)

På dhenne sijdan om gärdesgården är Sockerby gärde belägitt.
Här är Smedeby gärde belägitt.
Hacksta engh proxime.
Smedeby engh proxime.


[1] dratzens ms