Smedby:20

(Rubrik:) Åker skipzlagh.
         
Notarum Explicatio

A.      Sandwijk frälsehemman ½,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde i hwarthera gärde                      1 ½ tunna
C.      Skenwaldz engh till höö                     35 laß
          Förbemälte Sandwijk haffwer ingen
          vthmark, vthan är innestängt på alle
          sijdor.
D.      En engh, lyder till Tråsättra
          och kallas Humbleängen, drager höö  8 laß


(Karttext:)

Margarethelund belägett proxime
Liungzboda ägor proxime
Trällhaffwett.