Smedby:21

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Lerwijk frälsehemman 1,
          hans exellentz rijkz dråtzens
          vnder Smedeby sättegårdh.
B.      Norregärdett vthsäde           4 tunnor
C.      Södergärdett vthsäde           3 ½ tunna
D.      Skenwaldz engh till höö       40 laß
          Till föreskrefne heman är skogh och vthmark
          till nödtårfften sampt och skönt
          fiske.
E.      Denne holme kallas Oresholmen
          och ligger till Lerwijk.


(Karttext:)

Brewijkz ägor proxime.
Flaxenwijkz ägor proxime
Salt siön.
Halgön proxime