Smedby:24

(Rubrik:) Åker skipzlagh.
         
Notarum Explicatio

A.      Ettaröö frälsehemman 2 halffwa.
          Både twå lijka stora vthi alle com-
          moditeter och höra hans exellentz
          rijkz dråtzen till.
B.      Vthsäde till hwart heman vthi
          östergärdett                                  3 ½ tunna
C.      J wästergärdet til hwart                 4 tunnor
D.      Engh till hwart heman                22 laß
E.      Ettarö kärrett, engh till Smedeby
          sättegårdh till höö                     78 laß
F.      Ettaröö tårp, vthsäde                1 tunna
G.      Höö                                              3 laß
 
          Notarum Explicatio.
 
H.      Gåselöten ett tårp, ligger på Smede-
          by ägor.
i.        Såer hwart åhr                              ½ tunna
K.      Höö                                              5 laß
L.      Bråten och ett tårp ligger på Ettarö
          ägor.
M.          Vthsäde åhrligen så när                 ½ tunna
N.      Höö                                              4 laß


(Karttext:)

På denne sijdan gräntza Bärga ägor närmast