Smedby:25

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Flaxenwijk skatteheman ½,
          förlänt hans exellentz rijkz drotzen.
B.      Vthsäde i norregärdett                       3 1/8 tunna
C.      J södergärdett vthsäde                       3 tunnor
D.      Engh till höö hema                         25 laß
E.      Hårsemyran frälsetårp 1,
          brukas till Flaxenwijk.
E.      Norrewreten vthsäde                    1 ½ tunna
F.      Söderwreten vthsäde                    1 ¼ tunna
G.      Engh till höö                                  19 laß


(Karttext:)

På dhenne sijdan gräntza Ettarö ägor näst in till.
Röhäls fiälen.
Salt siön.