Smedby:28

         
Notarum Explicatio

A.      Eketårpett, frälsehemman ½,
          hans exellentz rijkz dråtzen
          vnder Smedeby sätegårdh.
B.      Vthsäde i norregärdett                   3 tunnor
C.      J södergärdett                               2 ½ tunna
D.      Engh till höö                             12 laß
          Eketårpett ligger vnder samma rågång
          med Jsättra.
E.      Denne engh lyder till Jsättra, hö 20 laß.