Smedby:3

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

N.      Järrsättra frälsehemman ½,
          hans exellentz rijkz drottzens,
          ligger och vnder Smedeby råå och röör.
O.      Östergärdett          vthsäde        4 ½ tunna
P.      Wästergärdett       vthsäde        5 ¼ tunna
Q.      Kärrwaldz engh till höö        30 laß
R.      Twenne råå, stå i Jsättra engh, emillan
          Qwißlinges och Smedebyes ägor.


(Karttext:)

På dhenne sijdan swara hans exellentz rijkz dråtzens tårpares ägor emot på skoghen som kallas Wijsnan
På dhenne sijdan råder Qwißlingeby.
På dhenne sijdan swara Smedeby ägor emot.