Smedby:30-31

(Rubrik:) Åker skipzlagh.         Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Marsättra frälsehemman ½,
          hans exellentz rijkz dråtzens
          vnder Smedeby sättegårdh.
B.      Vthsäde i östergärdett                   2 ½ tunna
C.      J wästergärdett                         3 ¼ tunna
D.      Engh till höö                             20 laß
          Till föreskrefne heman är skön skogh
          och vthmark sampt och vth-
          walt gott fiske.
E.       Marsättra holm höö                       6 laß
          Effterskrefne holmer lyda vnder Sme-
          deby sättegårdh.
F.       Långh holmen.
G.      Store Blötholmen.
H.      Lille Blötholmen.


(Karttext:)

Rijsengz fiälen.
Salt siön.