Smedby:33

(Rubrik:) Åker sochn.
Sen fölier Smede-
by skärgårdh.