Smedby:34-35

(Rubrik:) Åker skipzlagh     Åker sochn
         
Notarum Explicatio

A.      Lilla Halgöön
B.      Stora Halgön.
C.      Hästöön.
D.      Engzön.
          På föreskrefne öyer är vthwalt skönt
          boskapz beet och Smedeby boo-
          skap plägar mästedels föda sigh
          thär hela sommaren igenom.
E.      Ekholmen är och gott beete på.


(Karttext:)

Leerwijkz landett proxime.
Här twärt öffwer är Flaxenwijkz landett belägitt.
Öster haffwet, skipzledhen.