Smedby:37

         
Notarum Explicatio

A.      Jnwijk frälsehemman 1,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Östergärdett vthsäde           6 tunnor
C.      Wästergärdett vthsäde         7 tunnor
D.      Engh till höö                    40 laß
          Skogh, vthmark och fiske, lijka
          medh Boo och dhe andre hemmanen.