Smedby:38

(Rubrik:) Åker skipzlagh
         
Notarum Explicatio

A.      Vppsättra frälsehemman 1,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Norregärdett vthsäde           3 ½ tunna
C.      Södergärdett vthsäde           3 tunnor
D.      Engh till höö                        20 laß
          Föreskrefne hemman ligger vnder samma
          rågångh medh Boo, Jnwijk, Sunmara
          och Knaborgh.


(Karttext:)

Boo siön