Smedby:40

(Rubrik:) Åker sochn
         
Notarum Explicatio

A.      Danbro frälsehemman,
          hans exellentz rijkz dråtzens
B.      Vthsäde i östergärdett                   1 ¼ tunna
C.      J wästergärdett                         2 ¼ tunna
D.      Engh till höö, hema och borto   14 laß
          Föreskrefne heman måste tillita andra
          om skogh, män vthi Ruggen lacus
          råder thet med Mora  att fiske.
          Haffwer thär och twå små engier,
          nembligen Lång engen och Litzle-
          engen.
     D. Denne engh är nyligen rögdh och thär
          haffwer förr waritt en swedh.