Smedby:41

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Mora frälseheman      1,
          hans exellentz rijkz drotzens.
B.      Norregärdett vthsäde 2 ½ tunna
C.      Södergärdett vthsäde 3 ½ tunna
D.      Engh till höö               20 laß
          Mora rågångh gåer i norr och söder
          in emot Nybola ägor, sedan i
          öster söder in emot Nyqwarn
          och tager Saltsiön medh.


(Karttext:)
      
Ruggen lacus
Skog och backar denne platz alt igenom.
På dhenne sijdan swara Tallemora ägor emott.
På dhenne sijdan gräntza Åsättra ägor näst in till.