Smedby:43

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Nybola frälsehemman ½,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde hwarthera åhret      1 ½ tunna
C.      Engh till höö                        15 laß
          Till Nobola är temmeligh godh skogh
          sampt och gott fiskewatn.


(Karttext:)

Dywijkz ägor proxime.
Nybola flanßen