Smedby:45

(Rubrik:) Åker sochn
         
Notarum Explicatio

A.      Vndala heman,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde i norregärdet          2 ½ tunna
C.      J södergärdett                          3 tunnor
D.      Engh till höö                        30 laß
          Till föreskrefne heman är godh skogh och
          vthmark sampt fiske i twå insiöer,
          sammalunda och qwarneställe.


(Karttext:)

Vndala sågeqwarn
På dhenne sijdan swara Råghsättra ägor emot.
Vndala siön