Smedby:46

(Rubrik:) Åker skipzlagh           
         
Notarum Explicatio

A.      Ytterby,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde i hwarthera gärdett 3 ½ tunna
C.      Engh till höö                        25 laß
D.      Denne miölqwarn lyder till Andarby,
          sammaledes och dhenne engh.
E.      Hans exellentz rijkz dråtzens sågeqwarn.
F.      Ett kärr rögdt 1640 till engh
          och kallas Kåpermoran.


(Karttext:)

Vndala siön