Smedby:47

(Rubrik:) Åker sochn
         
Notarum Explicatio

A.      Knusarby heman ¼,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde i hwarthera gärdett      2 ½ tunna
C.      Engh till höö                             15 laß