Smedby:48

 
(Rubrik:) Åker sochn.
 
          Notarum Explicatio.
 
A.      Harmurby,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde hwart åhr      2 ½ tunna
C.      Engh till höö               12 laß
          Haffwer skön skogh och vthmark.