Smedby:49

 
(Rubrik:) Åkers sochn.
 
          Notarum Explicatio.
 
A.      Andarby frälsehemman
B.      Norregärdett vthsäde                    5 tunnor
C.      Södergärdett vthsäde                    7 tunnor
          En wreet, såes till norregärdett       ½ tunna
D.      Engh till Andarby als ihop till höö   80 laß
          Vnderstundom mehre secundum anni foe-
          cunditatem.
          Till bemälte Andarby lyder och en skön vtheng
          sampt och miölqwarn, hwilke fin-
          nes igen på Ytterby affrijtningh fol. 46.


(Karttext:)

Andarby siön.