Smedby:51

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Wijsättra heman ¼,
          hans exellentz rijkz dråtzens.
B.      Vthsäde hwart åhr                              1 ½ tunna
C.      Engh rögd aff rogswedh till höö          8 laß
D.      En engh som åhrligen bärgas till Smedeby
          herregårdh och kallas Wijsättrakärret
          och drager höö                                  45 laß
          och är mästedels måßwaldz och starrbotns
          engh.