Smedby:52

(Rubrik:) Åker sochn.
         
Notarum Explicatio

A.      Gumraren ett tårp,
          lyder till Smedeby.
B.      En engh kallas Långhmyran
          och bärgas åhrligen till Sme-
          deby herregård och drager
          höö                                     44 laß