Smedby:53

(Rubrik:) Åkers skepzlagh.
Nårre ähr twenne hemmaner,
bådhe lijka store vthj alle
lägenheter, Nårestahemmanet
ähr hennes högh grefliga nåds
Brijta Kurkz frelße,
och det andre hemma-
net lyder welborne
Biörn Swinhuf-
wudh till, är ett
skatte hemman.
          Explicatio Notarum
A.      citerar byen Nårre 2 hemman,
          vtj alle tillydande ägor och
          pertine<n>tier äro de lijka.
B.      Vthsäde till                               26 tunnland
C.      Lille gielet ähr med till det
          för skrifne tiuge 6 tunnors
          gielet och drar vthsäde              2 ½ tunnland
D.      Gielet drar vthsäde                    20 tunnland
E.      Häst engz gielet dertil           7 tunnland
                             [Summa]
F.      Twenne teppor drar tillhopa 1 tunnland
                             Summa allß      56 ½ tunnland
G.      Hele Stor ängen är
          medellmåtig greßwext drar åhrligen
          till höö                                      74 laß
H.      Häst engen åhrligen höö      18 laß
I.       Höö                                         8 laß
K.      2 små engier ihopa höö             4 laß
          Åhrligen gielehöö                 4 laß             
                                                        
                                                         108 laß


(Karttext:)

Gamell bergett
Garns wijken
Präst fiählen
Godh leer iord
Stafz wijken.
Godh leer iordh
En källa
5 stena staf
Åkerbroo
Beteshage
Bara diupedyian och wijdebuskar
48 laß
Allmenne wägen
26 laß
½ laß
Leer iord
Linda
Store landtz wägen
Staffwas engh på denne sijdan.
Det synes som Hageby skal hafwa ifrån Nårre et styke
18 laß
Till denne by ähr litet skogh till weed och gerßell, skarpt muhlbethe, fiskie litet, huar thera     gålen en humblegård om åhrligen 1 pund humbla.
Engh om åhrligen 3 laß höö, vide L.
Affmätt effter den wanlige scalan anno 1661