Smedby:9

 
(Rubrik:) Åkers sochn.
 
          Notarum Explicatio.
 
A.      Rune heman 5.
     1.  Söderste gården skattehemman förlänt
          hans exellentz rijkz drottzen, höghwälborne
          herr Gabriel Oxenstiärna Gustaffson.
          Och samma heman är 3 öresland och 1 örtug[1]
          heller i byamåhl 4 stänger, 4 alnar stången.
B.      Vthsäde i norregärdett                       5 ½ tunna
C.      J södergärdett vthsäde                       5 tunnor
D.      Höö till bemälte heman als            60 laß
          The andre hemanen här i byen är som-
          lige förlänte wälborne herr Peder Baner och
          somblige hans arff och egne.
          Till Rune är ingen skogh heller vthmark,
          män något fiske i saltsiön nedan för engen.


(Karttext:)

Säby gärde proxime
Beteshaghe
Smedeby engh proxime
Lerjordh
Hußby engh proxime.
Skytten fiälen
Tuna engh här på detta rummet belägen.


[1] Ordet ser mer ut som ortig ms