Smedby:Opaginerad

         
J denna book är löse inlagde
1.  En geometrisk charta öfwer Smeby gårdz ägor wprättad            
     anno 1671 af Johan Wachtens.
2.  Charta på Malms hemmanet, wprättad 1691 af Edvard Bratt
3.  Charta öfver frelse hemmanet Bytbo 1696 af Christopher Hierpe
4.  Öfver råågången millan Annarby och Härmarby i Åker socken af Olof
     Näring 1686.
5.  Distantz charta öfwer Sundholms öö och gård samt gamble gård
     ??? och ??? af Magnus Bergman 1694.
6. Öfwer jngermanländske godsn.
7.  Öfwer Wida i Hahkewa sochn