Smedby:Register

Register
öffwer
the byar och heman som v-
thi thenna jordebook finnas beskriffne.
                                                                                      A           
 
Aspholmen                                                                     folio   36
Andarby                                                                         folio   49
 
                                                                                      B
Båttstårp                                                                   folio   2
Bärga                                                                        folio   12
Bråtan                                                                           folio   24
Bremetårpet                                                                   folio   27
Boo                                                                               folio   32
Boesengen, ligger til Smedeby                                   folio   eodem
Brändholmen                                                                 folio   36
Betesöö                                                                         folio   eodem
                                                                                      C
                                                                                      D
Danebro                                                                         folio   40
                                                                                     E
Ekholmaengen                                                           folio   19
Ettarö                                                                            folio   24
Ettarö kärrett                                                                 folio   eodem
Ettarö tårp                                                                     folio   eodem
Eketårpett                                                                      folio   28
Engzöö                                                                          folio   34
Ekholmen                                                                       folio   eodem
                                                                                      F
Flaxenwijk                                                                     folio   25
Foglaröö                                                                   folio   36
Fogdön                                                                          folio   eodem
Finneklippa                                                                folio   eodem
                                                                                     G
Grindh ett nybygge                                                         folio   13
Gillmyran                                                                       folio   15
Granedalen                                                                    folio   16
Gåselöth                                                                    folio   24
Gunboda                                                                        folio   44
Gumraren                                                                      folio   52
                                                                                     H
Hageby                                                                          folio   7
Hageby engen                                                                folio   eodem
Hwsby                                                                           folio   8
Hårsemyran                                                               folio   25
Hersbacka                                                                     folio   27
Hästön                                                                           folio   34
Hiälmsättra                                                                    folio   39
Harmurby                                                                      folio   48
                                                                                      I
Järsättra                                                                         folio   3
Jsättra                                                                            folio   27
Jnwijk                                                                            folio   37
                                                                                     K
Knaborgh                                                                       folio   29
Källholmen                                                                     folio   36
Kåpermoran                                                                  folio   46
Knusarby                                                                       folio   47
                                                                                      L
 
Lappedal                                                                        folio   2
Leerwijk                                                                   folio   21
Långholmen                                                              folio   31
Lille Blötholmen                                                             folio   eodem
Lille Halgön                                                               folio   34
Lille Måßön                                                               folio   36
Långhmyran                                                              folio   52
                                                                                      M
Margarethae lundh                                                         folio   19
Miölqwarn til Smedeby                                             folio   27
Marsättra                                                                       folio   30
Miölqwarn till Boo                                                         folio   32
Mobärskäreth                                                                folio   36
Miölqwarn till Andarby                                              fol.     46
Mora                                                                                       41
                                                                                      N
Nybola                                                                          folio   43
Norre                                                                                 folio   53
                                                                                      O
 
Oresholmen                                                               folio   21
 
                                                                                     P
 
                                                                                     Q
 
Qwißlinge                                                                       folio   14
 
                                                                                     R
 
Rune                                                                              folio   9
Röllingeby                                                                      folio   11
Ringholmen                                                               folio   36
 
                                                                                       S
 
Smedeby gårdh                                                              folio   1
Stor engen                                                                     folio   eodem
Strömsengen                                                                  folio   eodem
Sewasteby                                                                     folio   2
Staffwa                                                                          folio   6
Sockerby                                                                       folio   10
Skånesta                                                                    folio   16
Söra                                                                               folio   17
Staffzholma                                                               folio   19
Sandwijk                                                                       folio   20
Solberga                                                                   folio   22
Singe                                                                             folio eodem
Sågeqvarn twå widh Jsättra och lyda till Smedeby               27
Sundmara                                                                      folio   29
Store Blötholmen                                                           folio   31
Stora Halgön                                                                  folio   34
Stora Måssön                                                                folio   36
Skräddaretårpett                                                            folio   39
Sågeqwarn till Vndala                                                    folio   45
Sågeqwarn 1 widh Ytterby til Smedeb<y>                      fol.     46
Skireboda                                                                       folio   50
                                                                                     T
Tälie                                                                              folio   5
Tråsättra                                                                   folio   18
Tällemora                                                                       folio   42
                                                                                     U
Vthiordh till Tuna belägen widh Margretlund                        19
Vthengh wid Margretlundh till Bärga                          fol.     eodem
Vthiord till skattehemmanet i Bärga widh Tråsättra   fol.     18
Vthengh til Tråsättra belägen wid Sandwik                fol.     20
Vppsättra                                                                       folio   38
Vndala                                                                           folio   45
Vthiordh til Andarby belägen wid Ytterby                            46
                                                                                      W
Wästenbärgh                                                                  folio   42
Wijsättra                                                                   folio   51
Wijsättra kärreth                                                            folio   eodem
                                                                                      X
                                                                                      Y
Ytterby                                                                          folio   46
                                                                                      Z
                                                                                      Å
Åkerstårp                                                                      folio   4
Åkersbro                                                                       folio   eodem
Åby                                                                               folio   13
                                                                                      Ä
                                                                                      Ö
Öffwersättra                                                                   folio   26