Sockenpärmar:100¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U46-1:3